Visszaküldési Szabályzat (Refund policy)

Bejelentési kötelezettség

Első és legfontosabb dolog, hogy a termék kézhezvételét követően 14 nap van az elállásra. Ezen időtávon belül kell jeleznie a webáruház felé az elállási szándékot. Ezt akár szóban, például a telefonos ügyfélszolgálatot felhívva is megteheti, de akár írásban is postai levélként vagy emailben. A lényeg, hogy az elállási szándékot mindenképpen be kell jelenteni a webáruház felé!

Visszaküldési kötelezettség

Ha megtörtént a bejelentés az elállásról, a következő feladat, hogy a terméket sértetlenül vissza kell juttatni a webáruháznak. 

  • A visszaküldésről az elállási jog érvényesítésétől, vagyis a bejelentéstől számított 14 napon belül kell gondoskodni. Ez a 14 napos határidő nem jelenti azt, hogy ennyi időn belül vissza is kell érkeznie a terméknek a webáruházhoz, de mindenképpen fel kell legyen adva.
  • A visszaküldés költsége minden esetben a fogyasztót terheli.
  • A terméket mindig arra a címre kell visszaküldeni, amit a webáruház visszaküldési címként megjelöl. Cím : 1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar utca 4. 2/4

 

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül (beleértve a 14. naptári napot is) indokolás nélkül elállhat. Ennek módjáról a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezik. A fogyasztó az elállási jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. A fogyasztó ezen jogát a jogszabályoknak megfelelően a termék megrendelése és az áruátvétele közti időben is gyakorolhatja. 

Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia! Az elállással érintett termék utánvétellel nem küldhető vissza, utánvételes átvételt nem áll módunkban teljesíteni. Elállás esetén követelhetjük a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését! 

Megérkezett a termék, ki is próbáltam. Így is elállhatok a vásárlástól?
IGEN! A termékek nagy részénél arra is van lehetőség, hogy a terméket kipróbáld és ezután is érvényesíthető az elállási jog.  Ebben az esetben, értékcsökkenést számolunk el, hiszen a terméket nem lehet továbbértékesíteni újként. Értékcsökkenés a vételár 20% csökkenését jelenti.

Használt termékek és bontott csomagolású termékeknél, nincsen további értékcsökkenés!

Cégként, céges számlára rendeltem a terméket. Ilyenkor is elállhatok a megrendeléstől?
NEM! Az elállási jogot fogyasztóként kizárólag magánszemélyek gyakorolhatják. Cégként nincs lehetőség elállásra.

Több mint 14 napja vettem át a terméket. Elállhatok még a vásárlástól?
NEM! A termék kézhezvételét követő 14 napon belül kell bejelenti, hogy szeretnél elállni. A 14 nap letelte után már csak akkor állhatsz el a vásárlástól, ha a webáruház a törvényileg előírt 14 napnál több időt biztosít elállásra. Elállási jog kapcsán a napokat nem szabad összekeverni a munkanapokkal. Elállási jog esetén 14 napról és nem 14 munkanapról van szó.

VÁSÁRLÓKOSÁR

close