Adatvédelmi szabályzat (Privacy policy)

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1.     Adatkezelők

Neve: Ficsór János EV.

Cím: 1181 Budapest Csontváry K. Tivadar utca 4

Adatkezelő képviselője: Ficsór János

 Továbbiakban: Adatkezelők

Az Adatkezelők adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: info@tech-shop.hu

A jelen tájékoztató az Adatkezelők egyoldalú kötelezettségvállalása az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) és a vonatkozó tagállami jogszabályok mentén.

Jelen Szabályzat az Adatkezelők által bármikor egyoldalúan módosítható és/vagy visszavonható, az Érintettek egyidejű tájékoztatásával. A tájékoztatás a honlapon történő közzététellel, illetve a változás jellegétől függően az Érintettek közvetlen értesítésével valósul meg.

1.1      Közös adatkezelők szerepek és felelősségek

Adatkezelők tájékoztatják az érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikke szerinti közös adatkezelőknek minősülnek. Erre való tekintettel a GDPR rendelet elvárásai mentén felek egymással megállapodásban rögzítették a GDPR rendelet szerinti adatkezelői kötelezettségek teljesítéséért fennálló felelősségüket, valamint az érintettekkel szembeni szerepüket az alábbiak szerint:

 • Ficsór János EV. az alábbi adatkezelési tevékenységeket látja el: Kapcsolattartás saját szerződött partnereivel, ezen felül az GDPR rendelettel kapcsolatos érintetti jogok tekintetében kérések és bejelentések kezelése, valamint az adatkezelési incidenssekkel kapcsolatos feladatok ellátása

1.2      Érintetti jogok érvényesítése

Adatkezelők, tájékoztatják az Érintetteket, hogy a GDPR rendelet 26. cikk (3) bekezdése alapján érintetti jogaikat bármelyik adatkezelővel szemben érvényesíthetik.

2.     Adatkezelés céljai

2.1      Ajánlatkérés

Emailben érkező ajánlatkérések nyilvántartása, megválaszolása. Ajánlatok kiadása. Ismétlődő, ciklikus frissülésű termék/szolgáltatás árajánlatának ismétlődő/ciklikus kiadása.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Ajánlatkérés beérkezésétől számított 5. év március utolsó munkanapjáig vagy az Érintett tiltakozásáig

2.2      Kereskedelem és Szerviz szolgáltatás nyújtása a természetes személyek számára

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) (pl áruberékezés, kiszállítás, stb) eljuttatása.

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, Állandó lakcím, Szállítási cím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.3      Kereskedelem és Kapcsolattartás partnerekkel, vevőkkel, szállítóikkal és Gyártókkal

A Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás, kapcsolattartói adatok kezelése, nyilvántartása, Személyes kapcsolattartás, partnerlátogatás és kapcsolódó dokumentumai, Árajánlat kiadása, megrendelés visszaigazolása, a szerződés teljesítésével kapcsolatos értesítések, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) (pl áruberékezés, kiszállítás, stb) eljuttatása. Termék, szolgáltatás beszerzése beszállítótól.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani

A kezelt adatok köre: Név, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.4      Garanciális, garancián túli Szerviz szolgáltatás nyújtása

Szerviz szolgáltatás, ügyfelek azonosítása kapcsolattartás, a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, kapcsolattartói adatok kezelése. Vevői eszközökön tárolt adatok kezelése. Munkalap kezelés. Szerződött szerviz partnerekkel történő szerviz ügyintézés.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke szerződést megelőző kapcsolattartás és kapcsolattartók adatainak nyilvántartása.

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.5      PUR (pick up and return / háztól-házig) helyszíni javítás rendelése email, weboldalon vagy telefonon

Szervizre beküldendő eszköz futárszolgálattal történő felvétele a szolgáltatást igénybe vevő által megadott helyszínen

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon,

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.6      PUR (pick up and return / háztól-házig) helyszíni javítás rendelése web és telefonon. Gyártói által biztosított szolgáltatás keretén belül.

Szervizre beküldendő eszköz futárszolgálattal történő felvétele a szolgáltatást igénybe vevő által megadott helyszínen

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeket a vevő adatainak kezelése a szállítás lebonyolításához

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon,

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.7      Áruházak, Gyártók, kiskereskedők  által leadott szerviz igények kezelése

A gyártó, kiskereskedő, vagy áruház által megadott végfelhasználói adatok és a szervizhez kapcsolódó dokumentumok kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke a gyártók által megadott feltételrendszer szerint kezelni és továbbadni a szerviz szolgáltatást igénybe vevő adatait

A kezelt adatok köre: Név, cím, email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.8      Szolgáltatás(ok) nyújtása webáruházon keresztül Partnerek számára

Felhasználó azonosítása, a többi ügyféltől, felhasználótól érdeklődőtől való megkülönböztetése, Kapcsolattartás,  a szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet(ek) küldése, Webáruházon keresztüli rendelés feldolgozása, teljesítése.  kapcsolattartó és átvevő adatok karbantartása. Visszáru, szerviz igény bejelentése.

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, egyedi azonosító, vásárlások, kedvencek, IP, utolsó bejelntkezés dátuma, kosár adatok (csak web)

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

2.9      Ügyintézés garanciális termékekkel kapcsolatban

Garanciális termékek ügyintézése. Az átvételt követő törvényi határidőn belüli, termék cseréjével, javítással  kapcsolatos adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdek a garanciális ügyintézés során kapcsolatot tartani

A kezelt adatok köre: Név, cím, -email cím, telefon, Garanciajegy, számla másolat

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.10   Visszáru kezelés

A kereskedelmi tevékenység során a partnerek által visszaküldött áruk kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke a szerződés teljesítésének során a kapcsolódó adatkezelés

A kezelt adatok köre: Név, Cím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.11   Bizonylat kezelés bankkártyás fizetéshez

Bankkártya műveletek dokumentum kezelése

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szervezet bolthálózatában üzemeltett bankkártyás fizetéshez kapcsolódó bizonylatok kezelése  a szolgáltatóval történő elszámolás ellenőrzésére.

A kezelt adatok köre: Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig, vagy a Szolgáltatás  teljesítését követő 1. év március utolsó munkanapjáig

2.12   Postakönyv kezelése

Kimenő és bejövő posta kezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, cégnév

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.13   Dokumentumok iktatása

Szerződések kezelése, iktatása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartó adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, cégnév,  telefon, e-mail,

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.14   Számla kiállítása, valamint szolgáltatás teljesítéséhez a kapcsolódó kötelező dokumentáció nyilvántartása

Számlák kiállítása, szállítói számlák kezelése, könyvelési előkészítése nyilvántartása, számla és áru átvételének igazolása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím, e-mail, telefon, adószám, bankszámlaszám, személy igazolvány szám

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.15   Panaszok kezelése

Panaszkönyv kezelés, Az adatkezelők boltjaiban, vagy telephelyein működő kereskedelmi egységben lévő panaszkönyv, vagy vásárlók könyvéhez tartozó adatkezelés.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím, telefonszám, e-mail cím,  alírás

Adatkezelés tervezett határideje: 5 év

2.16   GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

GDPR rendelettel összefüggő adatkezelés

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, email, egyedi azonosító, adatvédelmi azonosító, dátum.

Adatkezelés tervezett határideje: Nem selejtezendő

2.17   Partner kapcsolattartási adatok tisztítása

Rendezvényen résztvevők adatainak karbantartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke a kapcsolattartási adatok naprakészen tartása.

A kezelt adatok köre: Név, Cégnév, Beosztás, Email cím, Telefonszám

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

2.18   Hírlevél szolgáltatás, új termékek és szolgáltatás(ok) hirdetése, termékekről információ nyújtása

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, Értesítési cím, Email cím, Telefonszám, Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

2.19   Hírlevél szolgáltatás, új termékek és szolgáltatás(ok) hirdetése, termékekről információ nyújtása

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés. Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az Adatkezelők számára az alábbi adatokat. Az Adatkezelők jelen tájékoztatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2.1 és 2.2 rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

A kezelt adatok köre: Név, Értesítési cím, Email cím, Telefonszám, Felhasználó által megadott kiegészítő információk

Adatkezelés tervezett határideje: Az Érintett tiltakozásáig.

2.20   Termékek kiszállítása szervízszolgáltatáshoz és megrendelésekhez

Futárszolgálat igénybevételével történő kiszállítás, futárszolgálati pontra vagy átvételi pontra vagy a megrendelő által megadott 3. félhez

Adatkezelés jogalapja: Szerződés

A kezelt adatok köre: Név, Szállítási cím, Telefonszám, Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év

2.21   Nyereményjátékra való regisztráció

Az adatkezelők szervezésében vagy az adatkezelők általi lebonyolítású a nyereményjátékra regisztrált, természetes személyek adatai, a nyereményjáték során, vagy a nyeremény átadás során készített fotó és videofelvétel készítése, és azok az adatkezelők web

Adatkezelés jogalapja: Hozzájárulás

A kezelt adatok köre: Név, Cím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító, Informatikai naplófájl, Fotó, videofelvétel, Aláírás, Cégnév

Adatkezelés tervezett határideje: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

2.22   Logisztikai szolgáltatás 3. fél nevében

Szerződött partner nevében végzett raktározási és szállítmányozási szolgáltatás

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az Adatkezelők jogos érdeke szerződés teljesítéséhez a kapcsolattartói és az átvevő természetes személy adatait nyilvántartani.

A kezelt adatok köre: Név, cím, Email cím, Telefonszám, Egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.23   Munkabalesetek jegyzőkönyv kezelés

A felvett munkabaleseti jegyzőkönyvek tárolása

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név, cím , TAJ szám, baleseti jegyzőkönyv

Adatkezelés tervezett határideje: 50 év

2.24   Nevesített licence értékesítés

Megrendelő vagy megrendelő kapcsolattartójának rögzítése nyilvántartása és továbbítása a gyártóhoz

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése

A kezelt adatok köre: Név, email cím, telefonszám, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.25   Automata szoftver értékesítés és automata elektronikus értékesítési csatornák használata

A megrendelés és a kapcsolódó adatok, szállítási adatok kezelése az értékesítés során

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése

A kezelt adatok köre: Név, email cím, cím, telefonszám, egyedi azonosító

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.26   Egyedi adatkezelési feladatok ellátása szoftvertámogatás során

Megrendelő által rögzített adatok lekérdezése, csoportosítása, módosítása új paraméterek mentén adatcsoportok létrehozása, bele értve adatbázison végrehajtott műveleteket, adatexportálást, lekérdezést, törlést is

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai,  rögzített személyes adatok

Adatkezelés tervezett határideje: A szoftver támogatási szolgáltatás során alkalomszerűen

2.27   Szoftvermegoldások tesztelés

Tesztrendszerben a felhasználói jogok és a Megrendelő által biztosított tesztadatok kezelése, hibakeresés

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Szerződés teljesítése során, kapcsolattartás az üzleti partnerrel és az adatkezelő által megadott feladatok mentén a személyes adatok kezelése

A kezelt adatok köre: Felhasználók neve, email cím, felhasználói azonosítója, jelszava, felhasználók naplófájljai,  rögzített személyes adatok

Adatkezelés tervezett határideje: Az adatkezelés  megszűntetése utáni 4. évet követő március utolsó munkanapjáig

2.28   Jogi kötelezettség vállalások nyilvántartása

Engedményezési szerződés, Készfizető kezes és kapcsolódó jogi dokumentumok nyilvántartása

Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a kezességet vállaló és a kapcsolattartó személy adatait nyilvántartani.

Adatok forrása: A Szerződött partnerek cégjegyzésre jogosultjai és a kapcsolattartói

A kezelt adatok köre: Név, Telefonszám, E-mail, Beosztás, Aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: A szerződés megszűnését követő 4. év március utolsó munkanapja.

2.29   Nyeremények átvétele

Az adatkezelő a nyeremények átvételénél nyeremény átvételi elismervényt irattat alá.

Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség

A kezelt adatok köre: Név , Cégnév, aláírás

Adatkezelés tervezett határideje: 8 év (8. év december 31-ig)

2.30   Cookie-k (sütik) kezelése

A felhasználók azonosítása, Webáruházakra jellemző cookie-k az úgynevezett „jelszóval védett munkamenethez használt cookie”, „bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „biztonsági cookie-k”, melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást kérni az érintettektől.
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – az Adatkezelő  jogos érdeke a szolgáltatásainak optimalizálása és monitorozása.

A kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Adatkezelés tervezett határideje:

Utolsó bejelentkezés dátuma: 30 nap múlva törlődik,

Bejelentkezési adatok: 30 nap múlva törlődik,

bejelentkezési ablak login adatok, és sütik elfogadása: 1 év után törlődik,

Termék összehasonlítás adatok: 2 év után törlődik,

Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

3.     Szolgáltatás(ok) hirdetése, információ nyújtása érintettek számára

Új vagy megújított szolgáltatásokról, reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, ügyfélelégedettségi mérés, meghívás marketing rendezvényre, konferenciára
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Az adatkezelő jogos érdeke a közvetlen üzletszerzés

A kezelt adatok köre: e-mail, név

Az érintett valamely szolgáltatás igénybevételével megadta az adatkezelő számára az alábbi adatokat. Az adatkezelő jelen tájékozgatóban tájékoztatja az érintettet, hogy 2-es pontban rögzített tevekénységek mentén kezelt adatokat adatkezelési célját jogos érdekre hivatkozva átminősíti és közvetlen üzletszerzés céljára használja.

Adatok forrása: Az Adatkezelő más adatkezelési célból jogosan kezelte az Érintettek adatait.

Adatkezelés tervezett határideje: Tiltakozásig

4.     Érintettek köre

Az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő természetes személyek vagy jogi személyek nevében eljáró természetes személyek, és az adatkezelővel szerződésben álló partnerek és beszállítók kapcsolattartói.

5.     Kötelezően megadandó adatok köre

Az Adatkezelő az egyes adatmegadási felületeken, amelyeken minden adat megadása kötelező külön nem jelöli a kötelezően kitöltendő adatokat. Azokon a felületeken, ahol nem minden adat megadás kötelező az adatkezelő csillag* megjelenítésével jelzi a kötelezően megadandó adatmezőket.

6.     Gyermekek

A termékeink és szolgáltatásaink nem 16 év alatti személyeknek szólak, és kérjük, hogy 16 év alatti személyek ne adjanak meg Személyes adatokat az Adatkezelő számára. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7.     Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következménye:

Amennyiben az érintett nem adja meg adatait nem tudja igény bevenni Adatkezelő szolgáltatásait.

8.     Adatfeldolgozó igénybevételéről szóló tájékoztatás

Az adatkezelő az adatkezelés során a szerződés teljesítéséhez vele szerződött adatfeldolgozó(k) számára továbbítja az adatokat.

A címzettek kategóriái: futárszolgálatok, szállítmányozó cégek, IT üzemeltetők, hírlevél rendszer üzemeltetők, webtárhely szolgáltatók, webtartalom fejlesztő, könyvelési szolgáltatók, Magyar Posta, Vagyonvédelmi szolgáltató, internetes fizetési szolgáltató, rendezvényszervező cégek, fotó és video szolgáltató cégek, közjegyző, ügyvéd, utazási iroda, utazási ügynökségek, légi társaságok, szálláshelyek, programhelyek, szerződött szerviz partnerek, szerződött viszonteladó partnerek, szerződött beszállítók, hatóság.

9.     Az adatok megismerésére jogosultak köre

A megismert adatokat az adatkezelő a 8. pontban megjelölt adatfeldolgozó(k) kivételével harmadik félnek nem adja át. A rögzített adatokat csak az adatkezelő alkalmazottai és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

A felvételeket az adatkezelő a 8. pontban megjelölt Vagyonvédelmi szolgáltató és hatóság kivételével harmadik félnek nem adja át. A felvételeket csak az adatkezelő és az adatfeldolgozó(k) kijelölt alkalmazottai ismerhetik meg.

10.  Harmadik féltől kapott adatok kezelése

Amennyiben a Felhasználó/Partner nem saját adatait adja meg az Adatkezelő részére, hanem egyéb természetes személyét, ez esetben a Felhasználó/Partner kizárólagos felelőssége, hogy az adatok megadását ezen természetes személy hozzájárulásával, tudtával és megfelelő tájékoztatásával tette meg. Ezek meglétét Adatkezelő vizsgálni nem köteles. Adatkezelő felhívja a Felhasználó/Partner figyelmét arra, hogy ha ezen kötelezettségének nem tesz eleget, és ezért az Érintett az Adatkezelővel szemben igényt érvényesít, az érvényesített igényt, illetve a kapcsolódó kár összegét az Adatkezelő a Felhasználóra/Partnerre tovább háríthatja.

11.  Az érintettek jogai

Az Érintett az 1. Pontban megjelölt elérhetőségeken az Adatkezelőnél,

 • kérheti, hogy adjon tájékoztatást a személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti adatainak helyesbítését,
 • tájékoztatást kérhet az adatkezelésről
 • kérheti személyes adatainak törlését és az adatkezelés korlátozását,

Érintett fenti jogaival bármikor élhet.

Az Érintett továbbá az 1. Pontban megjelölt kapcsolattartási címek egyikén juttathatja el az Adatkezelő számára.

 • kérheti adatainak átadását másik adatkezelőnek, amennyiben az adatkezelés szerződésen vagy hozzájáruláson alapul és a Szervezet automatizált eljárás keretében kezeli.
 • rendelkezhet a korábban az adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásáról

Az Adatkezelő a kérelem benyújtását követően legkésőbb 1 hónapon belül – kivételes esetben a jogszabály által megengedett ennél hosszabb határidőben – elintézi vagy elutasítja (indoklással ellátva) a bejelentést.  A vizsgálat eredményéről az Érintettet írásban tájékoztatja.

11.1   A tájékoztatás költsége

A Szervezet az intézkedéseket, illetve a szükséges tájékoztatásokat első alkalommal díjmentesen biztosítja.

Amennyiben az Érintett egy hónapon belül 2. alkalommal is kikéri ugyan azon adatokat, melyek ez idő alatt nem változtak az Adatkezelő adminisztratív költséget számít fel.

 • Az adminisztratív költség elszámolás alapja a mindenkori minimálbér órára vetített költsége, mint óradíj.
 • A tájékoztatáshoz felhasznált munkaórák száma az előbbi óradíjon elszámolva.
 • Továbbá a papír alapú tájékoztatási igény esetén a válasz nyomtatási költsége önköltségi áron és postázási költsége.

11.2   Tájékoztatás megtagadása

Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan, nem jogosult a tájékozgatásra vagy az Szervezet, mint adatkezelő bizonyítani tuja, hogy az Érintett rendelkezik a kért információkkal az adatkezelő elutasítja a tájékoztatási kérelmet.

11.3   Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdek vagy közhatalmi jogosítvány jogalapon alapuló kezelése ellen.

Ebben az esetben a Szervezet a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű, jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Amennyiben megállapítja a tiltakozás jogalapjának megalapozottságát, a lehető legrövidebb időn belül megszünteti az adatkezelést – beleértve az adattovábbítást és a további adatfelvételt is. Értesíti mindazokat a tiltakozásról, akiknek korábban továbbította az Érintett adatait.

A kérelem elintézése díjmentes, kivéve a megalapozatlan vagy túlzó kérelmeket, melyek elintézéséért az Adatkezelő az adminisztratív költségeinek megfelelő, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által meghozott döntéssel nem ért egyet bírósághoz fordulhat.

12.  Adatok nyilvánosságra hozatala

Az adatkezelő az elektronikus megfigyelő rendszer felvételeit nem hozza nyilvánosságra.

13.  Adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás

Az adatokat az Adatkezelő az Információ Biztonsági Szabályzata elvárásai alapján zárt rendszerben kezeli.

Adatkezelő gondoskodik az alapértelmezett és beépített adatvédelemről. Ennek érdekében az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmaz annak érdekében, hogy:

 • az adatokhoz való hozzáférést pontosan szabályozza;
 • csak olyan személyeknek engedélyezze a hozzáférést, akiknek az adat az azzal való feladat elvégzése érdekében szükséges, és ekkor is csak azon adatokhoz lehessen hozzáférni, mely minimálisan szükséges a feladat ellátásához;
 • az általa megbízott adatfeldolgozókat körültekintően válassza ki, és megfelelő adatfeldolgozói szerződéssel gondoskodjon az adatok biztonságáról;
 • gondoskodjon a kezelt adatok változatlanságáról (adatintegritás), hitelességéről és védelméről.

Az Adatkezelő ésszerű mértékű fizikai, műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az Érintetti adatok védelmére, különösen azoknak a véletlen, illetéktelen, törvénytelen megsemmisítése, elvesztése, megváltoztatása, továbbadása, felhasználása, elérése vagy feldolgozása ellen. Az Adatkezelő a személyes adatokhoz való ismert, és az érintettre nézve magas kockázattal járó illetéktelen hozzáférés vagy azok felhasználása esetén haladéktalanul értesíti az Érintettet.

Adatkezelő, amennyiben Érintetti adat továbbítása szükséges, gondoskodik a továbbított adatok megfelelő védelméről, például az adatállomány titkosításával. Az Adatkezelő a harmadik személyek által megvalósított Érintetti adatkezelésért teljeskörű felelősséggel tartozik.

Adatkezelő megfelelő és rendszeres biztonsági mentésekkel is gondoskodik arról, hogy az Érintett adatai a megsemmisüléssel vagy elvesztéssel szemben védve legyenek.

15.  Analitikai Szolgáltatások

Az adatkezelő a Google Analytics szolgáltatást használja az oldalstatisztikák és felhasználói demográfiai adatok, érdeklődés és webhelyeken tanúsított viselkedés nyomon követésére. A Szervezet továbbá használja a Google Search Console-t a webhely keresőoptimalizálására és felhasználói elégedettség mérésére.  A Google lehetőséget biztosít, hogy korlátozza az analitikai szolgáltatások felhasználását. Keresse fel a Google odalát az adatok Google Analytics általi felhasználásáról történő leiratkozáshoz.

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

16.  Alkalmazott jogszabályok

A Adatkezelő által végzett adatkezelésekre irányadó jogszabályok:

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 (EU) Rendelet (továbbiakban: „GDPR”),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

(továbbiakban: „Infotörvény”),

 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (továbbiakban: „Számviteli törvény”),
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: „Fogyasztóvédelmi törvény”)
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. Évi CXXXIII. törvény (továbbiakban: „Vagyonvédelmi törvény”).

17.  Jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a fővárosban a Fővárosi Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál

VÁSÁRLÓKOSÁR

close